Vyberte si jazyk:
sekretariat@smmpd.sk
0911 146 890

NOVINKY

Oznámenie o plánovanom zlúčení spoločností

PD
3. máj 2016

Týmto oznamujeme zámer zlúčiť spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., so sídlom: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429 a Prievidza Invest, s.r.o., so sídlom: Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 355 721, ku dňu 30.06.2016, v dôsledku čoho spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. zanikne bez likvidácie. Právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti bude od 01.07.2016 spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., na ktorú bude prevedené obchodné imanie so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z obchodnoprávnych, občianskoprávnych, pracovnoprávnych, ako aj iných vzťahov zanikajúcej spoločnosti. Zlúčenie uvedených spoločností je podmienené schválením Projektu zlúčenia orgánmi Mesta Prievidza, ktoré je zakladateľom a jediným spoločníkom obidvoch spoločností.

 

Oznam o zlúčení zverejňujeme za účelom splnenia zákonom ustanovených povinností.

 

Účtovné závierky spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o.:

Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2013

Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2014

Účtovná závierka spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za rok 2015

 

Účtovné závierky spoločnosti SMMP, s. r. o.:

Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2013

Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2014

Účtovná závierka spoločnosti SMMP, s. r. o., za rok 2015

PREČO PRIEVIDZSKÝ PARK

  • Jednoznačný vlastnícky vzťah k pozemkom
  • Pripravená skolaudovaná technická infraštruktúra
  • Kamerový systém sledovania areálu napojený na Mestskú políciu
  • Oplotenie celého areálu parku, strážený hlavný vstup
  • Udržiavané spoločné plochy parku
  • Možnosť prenájmu kancelárií a priestorov na konferencie v administratívnej budove parku
VŠETKY NOVINKY

NOVINKY

+421 911 146 890
sekretariat@smmpd.sk
© 2013 - 2017 PDinvest - Všetky práva vyhradené.
Webdesign by Webkomplex.sk