Vyberte si jazyk:
sekretariat@smmpd.sk
0911 146 890

NOVINKY

PD

Oznámenie o zlúčení spoločnosti

2. január 2017

Vážení obchodní partneri, týmto Vám oznamujeme, že k 1. 1. 2017 zanikla spoločnosť PD Invest, s. r. o., so sídlom: Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 355 721 v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T.Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429, ktorá je nástupníckou spoločnosťou preberajúcou všetky […]

Pokračovanie »
PD

Oznámenie o plánovanom zlúčení spoločností

3. máj 2016

Týmto oznamujeme zámer zlúčiť spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., so sídlom: T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429 a Prievidza Invest, s.r.o., so sídlom: Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 355 721, ku dňu 30.06.2016, v dôsledku čoho spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o. zanikne bez likvidácie. Právnym nástupcom […]

Pokračovanie »
Rübig

Spoločnosť Rübig spúšťa výrobu v priemyselnom parku

3. október 2013

Rakúska spoločnosť RÜBIG slávnostne zahájila výrobu vo svojej hale v priemyselnom parku v Prievidzi. Firma na začiatku zamestná 35 ľudí a postupne chce vytvoriť 150 pracovných miest. Rakúska strojárska firma RÜBIG plánuje rozširovať svoju výrobu okamžite po spustení prevádzky. Výstavba výrobnej prevádzky v prievidzskom priemyselnom parku stála 4,5 milióna eur. Ako podotkol riaditeľ spoločnosti RÜBIG […]

Pokračovanie »
PD

CPHR hodnotilo mesto Prievidza

2. október 2013

O aký projekt ide? Projekt „Hodnotenie samosprávnych opatrení“ sa zameriava na monitoring a hodnotenie prevažne ekonomicko-sociálnych opatrení samospráv na rôznych stupňoch (obec, mesto, VÚC). Po decentralizácii v uplynulých rokoch získali regionálne zastupiteľstvá významné právomoci, ktoré majú bezprostredný vplyv na kvalitu života občanov v jednotlivých regiónoch, preto je dôležité, aby verejnosť mala prehľad o tom, ako svoje […]

Pokračovanie »
PD

Technologický inkubátor

1. október 2013

BIC-TI Prievidza vznikla v roku 1993 ako verejno-prospešná inštitúcia, ktorej úlohou je vytvoriť vhodné podnikateľské prostredie pre všestranný rozvoj a realizáciu podnikateľských zámerov malých a stredných inovačných firiem. ZÁMERY A CIELE BIC-TI Jedným z hlavných cieľov BIC – TI Prievidza je vytváranie tzv. inkubátorových firiem prevažne inovačného charakteru, ktorým sú poskytované počas 3 – 5 rokov zvýhodnené služby, čím sa […]

Pokračovanie »

PREČO PRIEVIDZSKÝ PARK

  • Jednoznačný vlastnícky vzťah k pozemkom
  • Pripravená skolaudovaná technická infraštruktúra
  • Kamerový systém sledovania areálu napojený na Mestskú políciu
  • Oplotenie celého areálu parku, strážený hlavný vstup
  • Udržiavané spoločné plochy parku
  • Možnosť prenájmu kancelárií a priestorov na konferencie v administratívnej budove parku
VŠETKY NOVINKY

NOVINKY

+421 911 146 890
sekretariat@smmpd.sk
© 2013 - 2017 PDinvest - Všetky práva vyhradené.
Webdesign by Webkomplex.sk