Vyberte si jazyk:
sekretariat@smmpd.sk
0911 146 890

PRIEMYSELNÝ PARK PRIEVIDZA

Výnimočná ponuka
pre Váš priemyselný rast

Viac o parku

Zámerom nášho priemyselného parku je stať sa jedným z najlepších na Slovensku a to prostredníctvom neustáleho dôrazu na profesionalizmus a transparentnosť. Chceme, aby vzniklo atraktívne prostredie pre rozvoj moderného podnikania a výroby pre zahraničné i domáce spoločnosti a ich zamestnancov.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta Prievidza

Vážení obchodní partneri, týmto Vám oznamujeme, že k 1. 1. 2017 zanikla spoločnosť PD Invest, s. r. o., so sídlom: Max Brose 7, 971 01 Prievidza, IČO: 36 355 721 v dôsledku zlúčenia so spoločnosťou Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, IČO: 36 349 429, ktorá je nástupníckou spoločnosťou preberajúcou všetky práva a povinnosti od 1. 1. 2017.

VITAJTE V PRIEMYSELNOM PARKU V PRIEVIDZI

Areál priemyselnej zóny sa nachádza v extraviláne mesta Prievidza a rozprestiera sa v časti Ukrniská, v západnej časti katastra mesta Prievidza. Plocha PZ je zo severnej časti vymedzená ochranným pásmom letiska, z južnej časti vodným tokom Handlovka, z východnej časti trasou cesty I/64 a zo západnej časti hranicou katastrálneho územia Prievidza. V juhovýchodnej časti územie PZ susedí s objektom ČOV. V lokalite PZ sú vybudované kompletné komunikácie a inžinierske siete.

 

Areál PZ je oplotený v celej dĺžke svojho obvodu. Hlavný vstup do PZ je strážený a kontrolovaný. Vnútro areálu je monitorované kamerovým systémom, ktorý je prepojený na mestskú políciu.

 

Areál priemyselnej zóny je pripravený na plánovanú výstavbu výrobných hál, potrebného výrobného zázemia a príslušnej infraštruktúry a má spĺňať funkciu komplexne vybudovanej modernej priemyselnej zóny poskytujúcej možnosti investičného rozvoja budúcich investorov a vytvárania pracovných príležitostí pre obyvateľov širšieho okolia mesta Prievidza.

 

PREČO PRIEVIDZSKÝ PARK

  • Jednoznačný vlastnícky vzťah k pozemkom
  • Pripravená skolaudovaná technická infraštruktúra
  • Kamerový systém sledovania areálu napojený na Mestskú políciu
  • Oplotenie celého areálu parku, strážený hlavný vstup
  • Udržiavané spoločné plochy parku
  • Možnosť prenájmu kancelárií a priestorov na konferencie v administratívnej budove parku
VŠETKY NOVINKY

NOVINKY

+421 911 146 890
sekretariat@smmpd.sk
© 2013 - 2017 PDinvest - Všetky práva vyhradené.
Webdesign by Webkomplex.sk